Author Archives for مدیر

چینی

می 14, 2019 10:01 ق.ظ Published by Leave your thoughts

تخصصی ترین و پرسابقه ترین مرکز آموزش خصوصی زبان چینی و سایر زبانهای زنده دنیا. مؤسسه زبانهای خارجی دنیای زبان... ادامه مطلب


ترکی

می 14, 2019 10:00 ق.ظ Published by Leave your thoughts

تخصصی ترین و پرسابقه ترین مرکز آموزش خصوصی زبان ترکی استانبولی و کلیه زبانهای زنده دنیا. مؤسسة زبانهای خارجی دنیای... ادامه مطلب


هلندی

می 14, 2019 9:59 ق.ظ Published by Leave your thoughts

تخصصی ترین و پرسابقه ترین مرکز آموزش خصوصی زبان هلندی و کلیه زبانهای زنده دنیا مؤسسه زبانهای خارجی دنیای زبان... ادامه مطلب


روسی

می 14, 2019 9:58 ق.ظ Published by Leave your thoughts

تخصصی ترین و پر سابقه ترین مرکز آموزش خصوصی زبان روسی و کلیه زبانهای زنده دنیا. مؤسسه دنیای زبان سقراط... ادامه مطلب


سوئدی

می 14, 2019 9:58 ق.ظ Published by Leave your thoughts

تخصصی ترین و پر سابقه ترین مرکز آموزش خصوصی زبان سوئدی و کلیه زبانهای زنده دنیا. مؤسسه دنیای زبان سقراط... ادامه مطلب