دسته صفحه اصلی

مشاوره

مشاوره و برنامه ریزی زیر نظر سوپروایزر تحصیلکرده خارج از کشور

تسهیلات ویژه

شهریه به صورت کاملا اقساط تا پایان دوره پرداخت می گردد

دوره های خاص فشرده

دوره های فشرده کاملا کاربردی جهت مصاحبه، کار و تحصیل، مهاجرت، سفر، دوره های بازرگانی و جهانگردی