الفبای ایتالیایی

الفبای ایتالیایی

مردم ایتالیا افرادی شاد هستند و همه چیز را شاد و ساده می‌خواهند. الفبای ایتالیایی استثنائی برای این نیست. 21 حرف در الفبای وجود دارد، با این حال پنج حرف دیگر ایتالیایی وجود دارد که فقط در کلمات خارجی یافت می‌شود که در نوشته‌های روزمره ایتالیایی رایج است. این نامه‌ها j، k، w، x و y است. الفبای ایتالیایی از الفبای لاتین مشتق شده است. زبان ایتالیایی خود را از لاتین مشتق شده است و نزدیک ترین منطقی به لاتین از هر زبانی است که امروز صحبت می‌شود.

Italian Letter Italian Name English Approximation Italian Example
A, a a car aria
B, b bi black Bello
C, c ci sketch Ciao
D, d di dodge Radio
E, e e trainer Erba
F, f effe Fig Fortuna
G, g gi judge Giardino
H, h acca hole Bicchiere
I, i i creed Isola
J, j i lungo jazz Jazz
K, k kappa crisis Kilo
L, l elle long Lino
M, m emme mother Mare
N, n enne nurse Nonno
O, o o horse Ora
P, p pi priest Palla
Q, q cu steak Quadro
R, r erre not present Re
S, s esse song Serenata
T, t ti train Tetto
U, u u blue Uccello
V, v vu vacation Vista
W, w doppia vu wealth Webcam
X, x ics exaggerate Xilofono
Y, y ipsilon yell Yogurt
Z, z zeta cats Zaffiro

دانش آموزانی که زبان ایتالیایی را به عنوان زبان دوم می‌پذیرند، همیشه خوشحال هستند که کشف کنند که ایتالیا اکثراً زبان آوایی است. این به این معنی است که کلمات ایتالیایی خواندن و دقیقا یکسان است، همانطور که در نوشتن ظاهر می‌شوند، می‌خوانند. این باعث می‌شود تلفظ و نوشتن کلمات ایتالیایی بسیار آسان تر از دیگر زبان هاست. مانند انگلیسی، ظاهر دو حرف در یک زمان می‌تواند یک تغییر در تلفظ را نشان دهد. در درس‌های ایتالیایی شما خواهید آموخت که چندین نوع از این وقایع وجود دارد، و با کمی تمرین شما هیچ مشکلی در برداشتن این بی نظمی‌ها نخواهید داشت.حروف ایتالیایی از یک سیستم لهجه استفاده می‌کنند. لهجه بر روی کلمه به این معنی است که تلفظ باید به طرق مختلف تحت تأثیر قرار گیرد. لهجه‌های ایتالیایی در ابتدا به نظر پیچیده می‌رسد، اما هنگامی که شروع به کار می‌کنید، سیستم نوشتن ایتالیایی را آسان می‌توانید درک کنید. نگران نباشید، گرامر ایتالیایی بسیار ساده تر از زبان انگلیسی است.

 

Tags: , , ,