تفاوت کلمات امریکایی و بریتانیایی

❤️تفاوت کلمات امریکایی و بریتانیایی❤️

conversation-pieces-english_a

?بزرگراه:
??American : highway
??British : main rood

?چهار راه،تقاطع:
??American : intersection
??British : crossroads

?عصبانی:
??American : mad
??British : angry

?پست:
??American : mail
??British : post

?موتور،ماشین:
??American : motor
??British : engine

?فیلم:
??American : movie
??British : film

?بلیت یک طرفه:
??American : one way
??British : single

?شلوار:
??American : pants
??British : trousers

?راه اهن:
??American : railroad
??British : railway

?بلیت سفر رفت وبرگشت:
??American : round-trip
??British : return

?پیاده رو:
??American : side way
??British : pavement

?مغازه:
??American : store
??British : shop

?تعطیلات:
??American : vacation
??British : holiday

?بنزین،گاز:
??American : gas
??British : petrol


جهت آموزش تدریس خصوصی زبان آلمانی با شماره های موسسه تماس بگیرید

تا از مشاوره های رایگان ما استفاده کنید.

88936878 – 09123839586

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم

تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مالزی ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تهران ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کرج ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در شیراز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در مشهد ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تبریز ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی اصفهان

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل

تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل اصفهان ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل کرج ، آموزش خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، قیمت تدریسخصوصی زبان انگلیسی در منزل ، هزینه تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط خانم در منزل ، تدریس خصوصی زبان انگلیسی در خانه ، آموزش خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در منزل

Tags: , , , , , , , , ,